Get Adobe Flash player

บริการ

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday393
mod_vvisit_counterYesterday832
mod_vvisit_counterThis week393
mod_vvisit_counterLast week2071
mod_vvisit_counterThis month10041
mod_vvisit_counterLast month11130
mod_vvisit_counterAll344300

We have: 2 guests, 4 bots online
Your IP: : 54.205.251.210
 , 
Today: พฤษภาคม 30, 2015

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการ e-mail

10934655 599423560157937_1088180883_n
13

11

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด...

ประกาศใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก พ.ศ. 2557
ประกาศองค์การส่วนตำบลหายโศก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก ...
315 0

เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558 2015-01-23 07:12:28 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หายโศก
เรื่อง ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เรื่อง ให้ไปยื่นแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ...
195 0

ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
  ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ...
233 0

ประชาสัมพันธ์ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปี ภาษีป้าย  ...
879 0

12

ข่าวประกวดราคาทั้งหมด...

สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 14 –  บ้านโคกสีแก้ว  หมู่ที่  6
  สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านวังแสง หมู่ที่ 14 – ...
33 0

สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ
  สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 3 บ้านนาคำ ...
51 0

สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกเขียน
  สอบราคาก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ 7 บ้านหนองนกเขียน ...
68 0

สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านดงหวาย
  สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 บ้านดงหวาย ...
49 0

สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโนนทัน
  สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านโนนทัน ...
44 0

สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหายโศก
  สอบราคาก่อสร้างวางรางระบายน้ำระบบแรงดึงสลับท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 บ้านหายโศก ...
54 0

ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง วันที่  30  กันยายน  2557

 

รายรับ

ก. รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     109,154.00  บาท

2 ภาษีบำรุงท้องที่             124,679.21  บาท

3 ภาษีป้าย                       53,439.00  บาท

 

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย         404,600.00   บาท

2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             16,190.00   บาท

3. ค่าธรรมเนียมการปรับผิดสัญญา                  72,424.00  บาท

4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   9,460.00  บาท

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุรา            2,037.00  บาท

 

 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1. ดอกเบี้ย                   425,001.46  บาท

 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)   588,735.00  บาท

 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

1. ค่าขายแบบแปลน           197,000.00  บาท

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ           65,335.78  บาท

 

6. หมวดรายได้จากทุน

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน       3,431.00  บาท

 

 

ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ         9,189,038.89  บาท

3. ภาษีมูคค่าเพิ่ม 1 ใน 9                         4,573,836.88  บาท

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                   61,047.56  บาท

5. ภาษีสุรา                                         2,077,387.31  บาท

6. ภาษีสรรพสามิต                                 2,825,658.47  บาท

7. ค่าภาคหลวงแร่                                   69,569.55  บาท

8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                           496,863.13  บาท

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์และนิติกรรมที่ดิน ฯ   1,136,700.00  บาท

10.ค่าธรรมเนียมน้ำบาล ฯ 2,060.00  บาท

 

ค.รายด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่ฯ  18,547,359.00 บาท

 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ง. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

1. เงินอุดหนุนระุบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสิรมฯ   2,124,685.80  บาท

 

รวมรายรับทั้งสิ้น   43,175,693.04  บาท

 

 

รายจ่าย

1. งบกลาง                                 897,019.69   บาท

2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           3,694,320.00  บาท

3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              4,844,655.00  บาท

4. ค่าตอบแทน                          1,888,252.00  บาท

5. ค่าใช้สอย                            3,721,540.65  บาท

6. ค่าวัสดุ                               4,390,856.90  บาท

7. ค่าสาธารณูปโภค                      557,489.84  บาท

8. ค่าครุภัณฑ์                           1,512,346.00  บาท

9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              5,969,321.70  บาท

10.เงินอุดหนุน                          4,550,500.00  บาท

11.งบรายจ่ายอื่น ๆ  1,260,873.00  บาท

12.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ 2,124,685.80  บาท

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                  35,411,860.58  บาท

 

ผู้บริหาร

1

นายสายันต์   บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

 001

นางสาวอำพร  มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

พยากรณ์อากาศ

ข่าวเปิดสอบบรรจุ

ข่าวเด่นวันนี้

ลิ้งค์บริการหน่วยงาน