Get Adobe Flash player

บริการ

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3417
mod_vvisit_counterYesterday2342
mod_vvisit_counterThis week46455
mod_vvisit_counterLast week46562
mod_vvisit_counterThis month112230
mod_vvisit_counterLast month91340
mod_vvisit_counterAll203571

We have: 21 guests, 3 bots online
Your IP: : 54.204.94.228
 , 
Today: ธันวาคม 19, 2014

จำนวนผู้ชมออนไลน์

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

บริการ e-mail

13

11

ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557
  ขอเรียนเชิญประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2557 ...
73 0

ประชาสัมพันธ์ ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนและที่ดิน
  ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายในเดือนมกราคมของปี ภาษีป้าย  ...
698 0

งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555 2012-09-10 06:53:53 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หายโศก
งบรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ...
942 0

พร้อมใจเสียภาษี เพื่อท้องที่พัฒนา เริ่มตั้งแต่มกราคม พ้นเมษายนค่าปรับแพง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กำหนดยื่นแบบ ภ.ร.ด.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ ...
39 0

12

สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์
  สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ ...
175 0

สอบราคาก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.พร้อมลาน คสล. และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
  สอบราคาก่อสร้างลู่วิ่ง คสล.พร้อมลาน คสล. และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ...
75 0

สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ...
78 0

ข่าวเด่นประเด็นร้อน
ข่าวการเมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งบแสดงฐานะทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2556  ถึง วันที่  30  กันยายน  2557

 

รายรับ

ก. รายได้จัดเก็บเอง

1. หมวดภาษีอากร

1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน     109,154.00  บาท

2 ภาษีบำรุงท้องที่             124,679.21  บาท

3 ภาษีป้าย                       53,439.00  บาท

 

 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

1. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย         404,600.00   บาท

2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             16,190.00   บาท

3. ค่าธรรมเนียมการปรับผิดสัญญา                  72,424.00  บาท

4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                   9,460.00  บาท

5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายสุรา            2,037.00  บาท

 

 

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

1. ดอกเบี้ย                   425,001.46  บาท

 

4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ (ประปา)   588,735.00  บาท

 

5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

1. ค่าขายแบบแปลน           197,000.00  บาท

2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ           65,335.78  บาท

 

6. หมวดรายได้จากทุน

1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน       3,431.00  บาท

 

 

ข. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.

1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน

2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผน ฯ         9,189,038.89  บาท

3. ภาษีมูคค่าเพิ่ม 1 ใน 9                         4,573,836.88  บาท

4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                   61,047.56  บาท

5. ภาษีสุรา                                         2,077,387.31  บาท

6. ภาษีสรรพสามิต                                 2,825,658.47  บาท

7. ค่าภาคหลวงแร่                                   69,569.55  บาท

8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                           496,863.13  บาท

9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์และนิติกรรมที่ดิน ฯ   1,136,700.00  บาท

10.ค่าธรรมเนียมน้ำบาล ฯ 2,060.00  บาท

 

ค.รายด้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.

1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่ฯ  18,547,359.00 บาท

 

หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ง. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์

1. เงินอุดหนุนระุบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสิรมฯ   2,124,685.80  บาท

 

รวมรายรับทั้งสิ้น   43,175,693.04  บาท

 

 

รายจ่าย

1. งบกลาง                                 897,019.69   บาท

2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           3,694,320.00  บาท

3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              4,844,655.00  บาท

4. ค่าตอบแทน                          1,888,252.00  บาท

5. ค่าใช้สอย                            3,721,540.65  บาท

6. ค่าวัสดุ                               4,390,856.90  บาท

7. ค่าสาธารณูปโภค                      557,489.84  บาท

8. ค่าครุภัณฑ์                           1,512,346.00  บาท

9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง              5,969,321.70  บาท

10.เงินอุดหนุน                          4,550,500.00  บาท

11.งบรายจ่ายอื่น ๆ  1,260,873.00  บาท

12.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯ 2,124,685.80  บาท

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น                  35,411,860.58  บาท

 

ผู้บริหาร

1

นายสายันต์   บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

 001

นางสาวอำพร  มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

พยากรณ์อากาศ

ข่าวเปิดสอบบรรจุ

ข่าวเด่นวันนี้

ลิ้งค์บริการหน่วยงาน