Get Adobe Flash player

บริการ

หนังสือพิมพ์
สถานีโทรทัศน์
กระทรวงต่างๆ
จังหวัดทั่วไทย
เว็บช่วยค้นหา
เว็บเพื่อนบ้าน

เข้าสู่ระบบ13

12

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว
  ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว ...
11 0

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ
  ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านธาตุ ...
9 0

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหายโศก
  ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหายโศก ...
10 0

ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-Gp) ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563)
ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ...
80 0

11

ประกาศ อบต.หายโศก เรื่องประกาศการ (รับโอน)พนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ /พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง
  ประกาศ อบต.หายโศก เรื่องประกาศการ (รับโอน)พนักงานส่วนตำบล และรับโอนข้าราชการ ...
2 0

แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 2020-06-19 08:12:31 Administrator ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หายโศก
แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
  แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ...
10 0

ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ...
9 0

ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้ารับการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก  ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่1
ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง รับสมัครเพื่อเข้ารับการจัดประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ...
72 0

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนอุดม

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านโนนอุดม
 

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหายโศก

 

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหายโศก

 

ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-Gp) ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563)

ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-Gp) ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563)
Attachments:
Download this file (20200608120532613.pdf)ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ[ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-Gp) ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563)]20 Kb
Download this file (20200615112907900.pdf)ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจ[ประกาศ อบตหายโศก เรื่อง ประกาศผู้ได้รับผลการคัดเลือกจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (สำหรับงานซื้อจ้างที่ไม่ได้ดำเนินผ่านระบบ e-Gp) ประจำไตรมาสที่ 2(เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563)]282 Kb
 

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว

 

ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านโคกสีแก้ว

 

ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
Attachments:
Download this file (img118.jpg)ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบ[ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562]850 Kb
Download this file (แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส. 3).pdf)ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบ[ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562]1838 Kb
Download this file (แผ่นพับ.pdf)ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบ[ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562]147 Kb
Download this file (แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง...pdf)ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบ[ประกาศ อบต.หายโศก เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562]460 Kb
 

ผู้บริหาร

1

นายสายันต์   บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

001

นายถาวร สีหาไชย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก


Information Center_60

m01

m02

m03

m04

m05

m06

m07

m08

m09

m10

m11

สถิติผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday46
mod_vvisit_counterYesterday47
mod_vvisit_counterThis week1312
mod_vvisit_counterLast week457
mod_vvisit_counterThis month174
mod_vvisit_counterLast month3042
mod_vvisit_counterAll95969

We have: 6 guests online
Your IP: 18.206.238.176
 , 
Today: ก.ค. 04, 2020

หนังสือราชการองกรปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือราชการองกรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี

ข่าวเปิดสอบบรรจุ

ลิ้งค์บริการหน่วยงาน