เลือกภาษา

Thai Thai

ค้นหาข้อมูล

เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

212433
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
373
313
1928
207096
7974
18574
212433

Your IP: 35.172.111.71
2022-05-20 05:46
Attachments:
Download this file (direct-contact-to-executives-executives.pdf)ดาวน์โหลดเอกสาร(คลิ๊ก)[เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี]48 kB

เบอร์สายตรงติดต่อ : คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ลำดับที่ ชื่อ  -  สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทร
1 นายจุลลจิตร ทองทิพย์ นายก อบต.หายโศก 086-0461129
2 น.ส.อชิตกาญจน์ ทองทิพย์ รองนายก อบต.หายโศก 081-8045426
3 นายสำรวย ไชยสีหา รองนายก อบต.หายโศก 083-3405337
4 นายโชคชัย ผดุงเวียง เลขานุการ นายก อบต.หายโศก 083-3503566
5 นายปรีชา พรมกูล ประธานสภา อบต.หายโศก 061-5699144
6 นายสนั่น ผิวเงิน รองประธานสภา อบต.หายโศก 098-7027582
7 นางบุญนาค ชาวอุบล เลขานุการ สภา อบต.หายโศก 084-7433114
8 นายสากล ราชโยธี สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 1 098-0965297
9 นายไกรสรทอง วงค์เทพ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 2 065-9973264
10 นายล้วน ทองเพชร สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 3 080-9879756
11 นายกันหา อบชัย สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 4 098-8094039
12 นายวีระชัย กรมแสง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 6 065-4351275
13 นายธนชัย กันหาพันธ์ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 7 089-9401260
14 นายสาย สังข์ทอง สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 8 080-7619946
15 นายวีระพงษ์ วงเคน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 9 080-0120594
16 นายสุรพล ชาวน่าน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 10 085-7494340
17 นายธวัฒชัย นามคุณ สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 11 089-4496231
18 นายสังกาจน์ ทองอุดร สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 13 081-4130272
19 นายลำดวน ผาดี สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 14 062-2312977
20 นายประมวล แข็งขัน สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 16 098-2017628
21 นายมนตรี ผมอุต สมาชิกสภา อบต.หายโศก หมู่ 17 081-0576392

                             เบอร์สายตรงติดต่อหัวหน้าส่วนราชการ

                       องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

    ลำดับที่           ชื่อ- สกุล                 ตำแหน่ง      เบอร์โทรศัพท์
      1 นางมยุรี  อุรินคำ ปลัด อบต.หายโศก   093-6107283
      2 นายถาวร  สีหาไชย รองปลัด อบต.หายโศก   081-7080541
      3 นายธงชัย  ฝายกลาง หัวหน้าสำนักปลัด   089-5739264
      4 นางกมลรัตน์  ชินดง ผู้อำนวยการกองคลัง   089-6191555
      5 นายวีระพล  เมธาวี ผู้อำนวยการกองช่าง   081-9547638
      6 น.ส.พิชชาภา  พรหมมา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   091-8613485

background haisok